Click here to go to the main page

Hulst municipality / Gemeente Hulst (Z)

Municipality covering the mostly catholic eastern part of Zeeuws-Vlaanderen, consisting of the town of Hulst, as well as 14 villages: Kloosterzande, Sint Jansteen, Clinge, Vogelwaarde, Heikant, Nieuw-Namen and Graauw, Lamswaarde, Hengstdijk, Terhole, Kapellebrug, Ossenisse, Walsoorden and Kuitaart. 

Gemeente in het veelal katholieke oostelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen, bestaande uit de stad Hulst en 14 dorpen: Kloosterzande, Sint Jansteen, Clinge, Vogelwaarde, Heikant, Nieuw-Namen en Graauw, Lamswaarde, Hengstdijk, Terhole, Kapellebrug, Ossenisse, Walsoorden en Kuitaart.

 

Hulst

 

The St. Willibrordus is a big basilica in Brabantine Gothic style, built in the 14th-16th centuries. It is the only medieval church in this province that is in catholic use.

Location: Steenstraat 2

De St. Willibrordus is een grote basiliek in Brabantse gotische stijl, gebouwd in de 14de-16de eeuw. Het is de enige middeleeuwse kerk in deze provincie die in katholiek bezit is.

Locatie: Steenstraat 2

 

 

 

The Reformed church is a building in moderate Expressionist style, designed by A.P. Wise and built in 1930-1931.

Location: Houtmarkt 11

De Hervormde kerk is een gebouw in zakelijk-expressionistische stijl , ontworpen door A.P. Wise en gebouwd in 1930-1931.

Locatie: Houtmarkt 11

 

Sint Jansteen

 

P.J. Soffers designed this St. Joannes de Doper, built in early neo-Gothic style in 1857-1860. Architect J. Goethals added a transept in 1898.

Location: Hoofdstraat 4

P. Soffers ontwierp deze St. Joannes de Doper, gebouwd in vroege neogotische stijl in 1857-1860. Architect J. Goethals voegde in 1898 een transept toe.

Locatie: Hoofdstraat 4

 
 Kapellebrug
Although The history of the chapel Onze Lieve Vrouw ter Eecken goes back to the 15th century, the current chapel was built in 1935. The building in moderate Expressionist style was designed by F. P. Joseph Rouleau.

Location: Gentsevaart 59

Hoewel de geschiedenis van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Eecken teruggaat tot de 15e eeuw, werd de huidige kapel in 1935 gebouwd. Het gebouw in gematigde expressionistische stijl werd ontworpen door F.P. Joseph Rouleau.

Locatie: Gentsevaart 59

 

Terhole

 


The St. Gerardus Majella of Terhole was designed as a temporary church by N.J.H. van Groenendael and built in 1921. Despite its temporary nature it was never replaced. 

Location: Notendijk 5

De St. Gerardus Majella van Terhole was bedoeld als een noodkerk en werd ontworpen door N.J.H. van Groenendael en gebouwd in 1921. Ondanks het tijdelijke karakter werd de kerk nooit vervangen.

Locatie: Notendijk 5

 
 Vogelwaarde

Vogelwaarde has two catholic churches, both in neo-Gothic styl and designed by P.J. Soffers. The H.Gerulphus was built in 1860, burned down in 1869 and rebuilt in 1870.

Location: Rapenburg 49

Vogelwaarde heeft twee katholieke kerken, beide in neogotische stijl en ontworpen door P.J. Soffers. De H. Gerulphus werd gebouwd in 1860, is afgebrand in 1869 en herbouwd in 1870.

Locatie: Rapenburg 49

 

 

The other church is the H.H. Petrus en Paulus, built in 1876. 

Location: Kerkstraat 15

De andere kerk is de H.H. Petrus en Paulus, gebouwd in 1876.

Locatie: Kerkstraat 15

 

Hengstdijk


P.J. van Genk is the architect of the St. Catharina, a cruciform basilica in neo-Gothic style. It was built in 1892-1893.

Location: Kerkstraat 6

P.J. van Genk is de architect van de St. Catharina, een kruisbasiliek in neogotische stijl, gebouwd in 1892-1893.

Locatie: Kerkstraat 6

 

Kloosterzande

 

 

The St. Martinus is a cruciform basilica in neo-Gothic style, also designed by P.J. Soffers and built in 1871. 

Location: Groenendijk 40

De St. Martinus is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ook ontworpen door P.J. Soffers en gebouwd in 1871.

Locatie: Groenendijk 40

 
 Ossenisse

 

The St. Willibrordus, a neo-Gothic church with centralizing elements, was designed by W. te Riele and built in 1915. It was closed in 1998 and is nowadays a private house. 

Location: Dorpsstraat 12

De St. Willibrordus, een neogotische kerk met centraliserende elementen, werd ontworpen door W. te Riele en gebouwd in 1915. De kerk werd gesloten in 1998 en is tegenwoordig een woonhuis.

Locatie: Dorpsstraat 12

 

 
 Back to the Province of Zeeland