Click here to go to the main page

Veldhoven municipality / Gemeente Veldhoven (NB)

Veldhoven is village and a municipality in the south-east of the Noord-Brabant province, bordering on the west of Eindhoven. It consist of the former villages Veldhoven Dorp, Meerveldhoven, Oerle and Zeelst.

Veldhoven is dorp en een gemeente in het zuid-oosten van de provincie Noord-Brabant, grenzend aan de westzijde van Eindhoven. Het bestaat uit de voormalige dorpen Veldhoven Dorp, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst.

 

 

The St. Caecilia in Veldhoven Dorp was built in 1913-1914 by W. te Riele in neo-Gothic style. It replaced a church that was built in 1834 on the same location. It was enlarged by C. Geenen in 1957-1958.

Location: Dorpstraat 18

De St. Caecilia in Veldhoven Dorp werd in 1913-1914 gebouwd door W. te Riele in neogotische stijl. De kerk verving een kerk uit 1834 die stond op dezelfde locatie. Het gebouw werd in 1957-1958 uitgebreid door C. Geenen.

Location: Dorpstraat 18

 

 

 

The neo-Gothic St. Willibrordus in Zeelst was originally designed by C. Weber as a cruciform basilica with narrow side-aisles and was built in 1870-1873. In 1872 the tower, while still under construction, collapsed. In 1906-1907 a new tower was built, designed by J. Stuyt. In 1951-1952 the church was widened by C. Geenen by widening the side-aisles. The transept was demolished in this period.

Location: Blaarthemseweg 13

De neogotische St. Willibrordus in Zeelst was oorspronkelijk ontworpen door C. Weber als een kruisbasiliek met smalle zijbeuken en werd gebouwd in 1870-1873. In 1872 stortte de toren, die nog in aanbouw was, in. In 1906-1907 werd een nieuwe toren gebouwd, ontworpen door J. Stuyt. In 1951-1952 werd de kerk vergroot door C. Geenen door de zijbeuken te verbreden. Het transept is toen afgebroken.

Location: Blaarthemseweg 13

 

 

 

The St. Lambertus in Meerveldhoven is a two-aisled pseudo-basilica in Traditionalist style, designed by B. Clement and built in 1952. It repaced a neo-Gothic church from 1889.

Location: Kapelstraat Zuid 20

De St. Lambertus in Meerveldhoven is een tweebeukige pseudobasiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door B. Clement en gebouwd in 1952 ter vervanging van een neogotische kerk uit 1889.

Locatie: Kapelstraat Zuid 20

 

 

 

The St. Johannes de Doper in Oerle is a three-aisled cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by W.Th. van Aalst and built in 1911-1912.

Location: Oude Kerkstraat 5

De St. Johannes de Doper in Oerle is een driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door W.Th. van Aalst en gebouwd in 1911-1912.

Location: Oude Kerkstraat 5

 

 

Back to the Province of Noord-Brabant