Click here to go to the main page

Oost Gelre municipality / Gemeente Oost Gelre (G)

The Oost Gelre municipality was formed in 2005 when the municipalities Groenlo and Lichtenvoorde merged. First named Groenlo, the municipality changed its name to Oost Gelre in 2006. Population is largely catholic. Apart from these towns, the municipality comprises the villages Eefsele, Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, MariŽnvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle.

De gemeente Oost Gelre werd in 2005 gevormd door een fusie van de gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde. Na aanvankelijk Groenlo te hebben geheten, werd de naam van de gemeente in 2006 gewijzigd in Oost Gelre. Behalve de genoemde steden telt de gemeente de dorpen Eefsele, Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, MariŽnvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle.

 

Groenlo

 

The Oude Calixtus (old Calixtus) is a late-Gothic church from the 15th- and 16th centuries, with a short tower from the 14th.  It has served as a reformed church since 1627, when the protestant army conquered the catholic city, but is nowadays also used for cultural purposes.

Location: Mattelierstraat 5

De Oude Calixtus is een laat-gotische kerk uit de 15e en 16e eeuw, met een korte toren uit de 14e. Het gebouw dient als hervormde kerk sinds 1627, toen het protestantse leger de katholieke stad veroverde, en wordt tegenwoordig ook gebruikt voor culturele doeleinden..

Location: Mattelierstraat 5

 

 

 

The catholic church  is the 'new' St. Calixtus, a big Neo-Gothic cruciform basilica, designed by J.Th.J. Cuypers and J. Stuyt and built in 1907-1908. 

Location: Kerkstraat 8

De katholieke kerk is de 'nieuwe' St. Calixtus, een grote neogotische kruisbasiliek uit 1907-1908, een ontwerp van de architecten J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.

Locatie: Kerkstraat 8

 

The St. Joseph chapel was added in 1932 to the eponymous catholic school and convent. The chapel currently serves as a school library.

Location: Nieuwstad 16

The St. Josephkapel werd in 1932 toegevoegd aan het gelijknamige klooster met school. De kapel dient tegenwoordig als schoolbibliotheek. 

Locatie: Nieuwstad 16

 
 

 

The St. Vincentius chapel was built in 1936 as part of a hospital, now a retirement home. The building in Traditionalist style was designed by C.A. Hardeman.

Location: Ziekenhuisstraat 14 

De St. Vincentiuskapel werd in 1936 gebouwd als deel van een ziekenhuis, tegenwoordig een bejaardentehuis. Het gebouw in traditionalistische stijl werd ontworpen door C.A. Hardeman.

Locatie: Ziekenhuisstraat 14

 
 

Lievelde

 

The catholic church Christus Koning was built in 1953-1954 and was designed by W.P.V. Dijkman. The church is in a Traditionalist style inspired by the Roman basilica.

Location: Koningsplein 3

De katholieke kerk Christus Koning werd gebouwd in 1953-1954 naar een ontwerp door W.P.V. Dijkman. De kerk is gebouwd in een traditionalistische stijl geÔnspireerd door de Romeinse basiliek.

Locatie: Koningsplein 3

 
 

Vragender

 

The  St. Antonius van Padua  is a three-aisled basilica in Traditionalist style, designed by J.H. Sluijmer and built in 1951-1952. Part of the church is the tower of its predecessor, which was built in 1869-1871 to plans by H. Schneider.

Location: Heelweg 1

De St. Antonius van Padua  is een driebeukige basiliek ontworpen in traditionalistische stijl door J.H. Sluijmer en gebouwd in 1951-1952. Onderdeel van de kerk is de behouden toren van de in 1869-1871 naar plannen van H. Schneider gebouwde voorganger.

Locatie: Heelweg 1

 

 
Lichtenvoorde

 

In 1648 the protestant Johanneskerk was built, using walls of the choir of the former catholic chapel. The new church was built in a traditional style with clear roots in Gothic.

Location: Rentenierstraat 9

In 1648 werd de ptotestantse Johanneskerk gebouwd, met daarin verwerkt muurwerk van het koor van een voormalige katholieke kerk. De nieuwe kerk werd gebouwd in een traditionele stijl met duidelijke wortels in de gotiek.

Locatie: Rentenierstraat 9

 

 

 

The catholic St. Bonifatius is a big cruciform basilica in Neo-Gothic style. It was designed by W. te Riele and was built in 1912-1913, replacing a smaller church built in 1819.

Location: Rapenburgsestraat 23

De katholieke St. Bonifatius is een grote kruisbasiliek in neogotische stijl. De kerk werd ontworpen door W. te Riele en werd in 1912-1913 gebouwd ter vervanging van een kleinere kerk uit 1819.

Location: Rapenburgsestraat 23  
 

 

The former Gereformeerde kerk was built in moderate Expressionist style in 1933. It was designed by architect H.J. Wikkerink. The building now is a house and an office.

Location: Nieuwe Maat 9

The voormalige Gereformeerde kerk is een gebouw in zakelijk-expressionistische stijl uit 1933. De kerk werd ontworpen door architect H.J. Wikkerink. Tegenwoordig is het gebouw een woning met kantoor.

Locatie: Nieuwe Maat 9

 
 

Zieuwent

 

 

The St. Werenfridus is a big Neo-Gothic basilica, designed by J.W. Boerbooms and built in 1898-1899. It is probably Boerbooms' most important work.

Location: Dorpsstraat 43

De St. Werenridus is een grote neogotische basiliek, ontworpen door J.W. Boerbooms en gebouwd in 1898-1899. Het is waarschijnlijk Boerbooms' belangrijkste werk.

Locatie: Dorpsstraat 43

 

 

MariŽnvelde

 

The O.L. Vrouw van Lourdes was designed by G.A.P. de Kort and built in 1932. The church is in Expressionist style.

Location: Waalderweg 3

De O.L. Vrouw van Lourdes werd ontworpen door G.A.P. de Kort en stamt uit 1932. De kerk is gebouwd in expressionistische stijl.

Locatie: Waalderweg 3

 

 

Harreveld

 

The St. Agatha is a pseudo-basilica in Neo-Gothic style. It was designed by G. te Riele, the father of W. te Riele, and built in 1888-1889.

Location: Kerkstraat 38

De St. Agatha is een pseudo-basiliek in neogotische stijl. De kerk werd ontworpen door G. te Riele, de vader van W. te Riele, en gebouwd in 1888-1889.

Locatie: Kerkstraat 38

 
 

Back to the Province of Gelderland