Click here to go to the main page
Heusden municipality / Gemeente Heusden

Heusden is a small historic fortified town and a municipality in the north of the province. The other locations in the municipality are Oudheusden, Herpt, Elshout, Drunen, Vlijmen, Doeveren, Giersbergen, Haarsteeg, Hedikhuizen, Heesbeen and Nieuwkuijk. This page is not complete.

Heusden is een kleine historische vestingstad en een gemeente in het noorden van de provincie. De andere plaatsen in de gemeente zijn Oudheusden, Herpt, Elshout, Drunen, Vlijmen, Doeveren, Giersbergen, Haarsteeg, Hedikhuizen, Heesbeen en Nieuwkuijk. Deze pagina is niet volledig.

 
Heusden

 

The reformed church is a truncated church in Gothic style which mostly dates from the 14th and 15th centuries. It's part hall-church and part pseudo-basilica. In 1944 the tower was blown up, also destroying part of the nave.

Location: Kerkstraat

De hervormde kerk is een ingekorte kerk in gotische stijl, die grotendeels uit de 14de en 15de eeuw dateert. Het gebouw is deels een hallenkerk en deels een pseudo-basiliek. In 1944 werd de toren opgeblazen, waarbij ook een deel van het schip werd verwoest.

Locatie: Kerkstraat

 

 

 

 

The Gereformeerde Kerk is an aisleless church with a facade in Neo-Classical style, built in 1865.

Location: Gasthuisstraat 3

De Gereformeerde Kerk is een zaalkerk met een voorgevel in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1865.

Locatie: Gasthuisstraat 3

 

 

 

The Evangelical Lutheran church is a small aisleless church, designed by F.B. Jantzen and built in 1950. Its predecessor was badly damaged in 1944 and was demolished in 1948.

Location: Putterstraat 52

De Evangelisch-Lutherse kerk is een kleine zaalkerk, ontworpen door F.B. Jantzen en gebouwd in 1950. De voorganger werd zwaar beschadigd in 1944 en werd afgebroken in 1948.

Locatie: Putterstraat 52

 

 

 

The catholic St. Catharina is a basilica in traditionalist Bossche School style. It was designed by N. van der Laan en W.A.J. Hansen and built in 1949-1950, replacing its predecessor which was destroyed in 1944.

Location: Hertogin Johanna van Brabantstraat 3

De katholieke St. Catharina is een basiliek in traditionalistische Bossche School-stijl. Het gebouw werd ontworpen door N. van der Laan en W.A.J. Hansen en gebouwd in 1949-1950  ter vervanging van een voorganger die in 1944 werd verwoest.

Locatie: Hertogin Johanna van Brabantstraat 3

 

 
Herpt

 

 

The St. Catharina is a small cruciform building in Neo-Romanesque style, designed by C.J.H. Franssen and built in 1924.

Location: Torenstraat 4

De St. Catharina is een kleine kruiskerk in neoromaanse stijl, ontworpen door C.J.H. Franssen en gebouwd in 1924.

Location: Torenstraat 4

 

 
Elshout

 

 

The St. Johannes Evangelist is a small cruciform basilica in Neo-Gothic style, designed by H.J. van Tulder and built in 1878.

Location: Kerkstraat 39

De St. Johannes Evangelist is een kleine kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door H.J. van Tulder en gebouwd in 1878.

Locatie: Kerkstraat 39

 

 
Haarsteeg

 

The Neo-Gothic St. Lambertus is a three-aisled cruciform basilica, designed by C.H. Dobbe and built in 1873.

Location: Haarsteegsestraat 10

De neogotische St. Lambertus is een driebeukige kruisbasiliek, ontworpen door C.H. Dobbe en gebouwd in 1873.

Locatie: Haarsteegsestraat 10

 
VlijmenThe reformed Grote Kerk ('Great church'), despite its name, is a small aisleless church with a tower with Romanesque details, built in the 13th century and heightened in the 15th century. The nave dates back to the 14th century but has been altered several times.

Location: Grote kerk 20

De hervormde Grote Kerk is, ondanks haar naam, een kleine zaalkerk met een toren met romaanse details, gebouwd in de 13e eeuw en verhoogd in de 15e eeuw. Het schip dateert uit de 14e eeuw, maar is verschillende keren gewijzigd.

Locatie: Grote kerk 20
 The St. Jan Geboorte ('St. John Nativity') is a big cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by H.J. van Tulder and built in 1864-1868.

Location: Julianastraat 44

De St. Jan Geboorte is een grote kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door H.J. van Tulder en gebouwd in 1864-1868.

Locatie: Julianastraat 44
 

Back tot he Province of Noord-Brabant