Click here to go to the main page
Goirle municipality / Gemeente Goirle (NB)

Municipality directly located to the south of the city of Tilburg and bordering Belgium in the south. It comprises the villages of Goirle and Riel.

Gemeente direct ten zuiden van, en grenzend aan, de stad Tilburg en in het zuiden grenzend aan België. De gemeente bestaat uit de dorpen Goirle en Riel. 

 

Goirle

 

The St. Johannes' Onthoofding is a cruciform basilica in neo-Gothic style. It was designed by J.Th.J. Cuypers and built in 1897-1898. The tower dates from the mid-15th century, and was heightened with 10 meters in 1898.

Location: Kerkstraat 1

De St. Johannes' Onthoofding is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door J.Th.J. Cuypers en gebouwd in 1897-1898. De toren dateert uit het midden van de 15e eeuw en werd in 1898 met 10 meter verhoogd.

Locatie: Kerkstraat 1

 

The second catholic church of Goirle is the Maria Boodschap. It's a cruciform basilica in Traditionalist style. It was built in 1939 and was designed by C.H. de Bever. A tower was part of the design but was never built. The church closed in 2010 and will be transformed into apartments.

Location: Van Malsenstraat 1

De tweede katholieke kerk van Goirle is de Maria Boodschap. Het is een kruisbasiliek in traditionalistische stijl, gebouwd in 1939 volgens een ontwerp door C.H. de Bever. Een toren maakte deel uit van het ontwerp maar werd nooit gebouwd. De kerk werd in 2010 gesloten en zal worden verboouwd tot appartementen.

Locatie: Van Malsenstraat 1   
 

The Mary chapel is a small tower-like building in Traditionalist style, built in 1952. It was designed by local architect J. Bedaux, who designed many such chapels in the Noord-Brabant province.

Location: Venneweg 42

De Mariakapel is een klein torenachtig gebouw in traditionalistische stijl uit 1952. Het gebouw is ontworpen door de plaatselijke architect J. Bedaux, die veel van dergelijke kapellen in de provincie Noord-Brabant heeft ontworpen.

Locatie: Venneweg 42
 
Riel

 

The St. Antonius Abt is a cruciform pseudo-basilica, designed in neo-Gothic style by P.J. van Genk and built in 1895. The transept was extended by N.J.H. van Groenendael in 1932.

Location: Kerkstraat 3

De St. Antonius Abt is een kruisvormige pseudobasiliek, ontworpen in neogotische stijl door P.J. van Genk en gebouwd in 1895. Het transept werd in 1932 uitgebreid door N.J.H. van Groenendael.

Locatie: Kerkstraat 3

 
Back to the Province of Noord-Brabant