Click here to go to the main page

Geldrop-Mierlo municipality / Gemeente Geldrop-Mierlo (NB)

Geldrop-Mierlo is a municipality in the south-east of Noord-Brabant, located east of Eindhoven. It was created in 2004 from the former municipalities of Geldrop and Mierlo, which are also the major population centers.

Geldrop-Mierlo is een gemeente in het zuidoosten van Noord-Brabant, gelegen ten oosten van Eindhoven en gevormd in 2004 uit de voormalige gemeenten Geldrop en Mierlo, die ook de belangrijkste bevolkingscentra zijn.
 
   
GeldropThe H. Brigida is a big cruciform basilica in neo-Romanogothic style. It was designed by C. Weber and built in 1889-1891, replacing a medieval church on the same location.

Location: Nieuwendijk 2

De H. Brigida is een grote kruisbasiliek in neoromanogotische stijl. De kerk is ontworpen door C. Weber en werd gebouwd in 1889-1891, en verving een middeleeuwse kerk op dezelfde locatie.

Locatie:
Nieuwendijk 2
 
   
The H.H. Maria en Brigida was built in 1879-1884 and was at that time the church of Hoog-Geldrop, a seperate village west of Geldrop which was annexed by the latter in  1921 and is now an integrated part of the town. The church is a cruciform basilica in neo-Gothic style and was designed by H.J. van Tulder.

Location: Papenvoort 4

De H.H. Maria en Brigida werd gebouwd in 1879-1884 en was destijds de kerk van Hoog-Geldrop, een apart dorp ten westen van Geldrop dat in 1921 door deze werd geannexeerd en nu een integraal onderdeel van de stad is. De kerk is een kruisbasiliek in neogotische stijl en is ontworpen door H.J. van Tulder.

Locatie:
Papenvoort 4
 
   
The St. Jozef was built in 1931-1932 and was the church of the new Braakhuizen neighbourhood in the east of Geldrop. It's a big cruciform pseudo-basilica in Traditionalist style. It was designed by B.J. Koldewey and C.M. van Moorsel. In 2010 the church was closed, and in 2016 it was rebuilt to suit a profane use.

Location: Sint Jozefplein 2

De St. Jozef werd gebouwd in 1931-1932 en was de kerk van de nieuwe wijk Braakhuizen in het oosten van Geldropwijk. Het is een grote kruisvormige pseudobasiliek in traditionalistische stijl. Het gebouw  is ontworpen door B.J. Koldewey en C.M. Van Moorsel. In 2010 werd de kerk gesloten en in 2016 is hij intern verbouwd voor diverse maatschappelijke functies.

Locatie: Sint Jozefplein 2
 
   
Mierlo

The St. Lucia is the oldest church in the municipality. It's a cruciform basilica in early neo-Gothic style, designed by H.J. van Tulder and built in 1858.

Location: Heer van Scherpenzeelweg 19

De
St. Lucia is de oudste kerk in de gemeente. Het is een kruisbasiliek in vroege neogotische stijl, ontworpen door H.J. van Tulder en gebouwd in 1858.

Locatie: Heer van
Scherpenzeelweg 19
 

Back to the Province of Noord-Brabant