Click here to go to the main page

Eersel municipality / Gemeente Eersel (NB)

Eersel is a village that originally consisted of two seperate settlements, in between of which in the 15th century the current centre emerged. Currently Eersel is the centre of a municipality that also encompasses several other villages in the area, including Steensel, Knegsel and Wintelre. The other villages are Duizel and Vessem.

Eersel is een dorp dat oorspronkelijk bestond uit twee afzonderlijke nederzettingen, waar tussen in de 15de eeuw het huidige centrum ontstond. Op dit moment is Eersel het centrum van een gemeente die ook een aantal andere dorpen in de omgeving omvat, waaronder Steensel, Knegsel en Wintelre. De andere dorpen zijn Duizel en Vessem.

 

Eersel

The St. Willibrordus is an originally Gothic church from the 15th century. In 1930-1931 it was enlarged by architect H.W. Valk with a big eastern part.

Location: Kerkstraat 31

De St. Willibrordus is een van oorsprong gotische kerk uit de 15e eeuw. In 1930-1931 werd zij uitgebreid met een grote oostpartij naar ontwerp van H.W. Valk.

Locatie: Kerkstraat 3

 

 

The Lieve Vrouwkapel (Our Lady's chapel) was founded in 1464 by knight Hendrick van Eyck. In 1654, 6 years after the catholic faith had become illegal, the chapel was rebuilt into a town hall. In 1957 it finally became a chapel again.

Location: Markt 1

De Lieve Vrouwkapel werd in 1464 gesticht door ridder Hendrick van Eyck. In 1654, 6 jaar nadat het katholieke geloof illegaal was geworden, werd de kapel verbouwd tot een gemeentehuis. In 1957 werd het eindelijk weer een kapel.

Locatie: Markt 1

 

 

 

The reformed church was built in 1812 but was completely rebuilt in 1861. It's a small single-aisled building in neo-Classical style.

Location: Markt 38

De hervormde kerk werd gebouwd in 1812, maar werd volledig herbouwd in 1861. Het is een kleine zaalkerk in neoclassicistische stijl.

Locatie: Markt 38

 

 

Steensel

 

The old tower is all that is left of the church of St. Lucia, which was demolished in 1933. The medieval nave had already been replaced in 1821.

Location: Kerkdreef 9

De oude toren is alles wat er over is van de St. Luciakerk, die in 1933 werd afgebroken. Het middeleeuwse schip was in 1821 al vervangen.

Locatie: Kerkdreef 9

 

 

A new church St. Lucia was built in 1934 at a short distance from the tower. this building in Traditionalist style was designed by F. Vervest.

Location: Eindhovenseweg 30

Een nieuwe St. Luciakerk werd in 1934 gebouwd op korte afstand van de toren. Dit gebouw in traditionalistische stijl werd ontworpen door F. Vervest.

Locatie: Eindhovenseweg 30

 

Knegsel

 

The H.H. Monulphus en Gondulphus was built in 1926 and was designed by H.W. Valk in a Traditionalist, almost neo-Gothic style.

Location: Steenselseweg 2

De H.H. Monulfus en Gondulphus werd gebouwd in 1926 en werd ontworpen door H.W. Valk in een traditionalistische, bijna neogotische stijl.

Locatie: Steenselseweg 2

 

 

 

Wintelre

 

The St. Willibrordus was built in 1930-1931 and was designed by J. Vermeulen. It incorporates a tower from 1859 which was designed by H.J. van Tulder.

Location: Willibrordusstraat 37

De St. Willibrordus werd gebouwd in 1930-1931 en is ontworpen door J. Vermeulen. De toren dateert uit 1859 en werd ontworpen door H.J. van Tulder.

Locatie: Willibrordusstraat 37

 

Back to the Province of Noord-Brabant