Click here to go to the main page
Emmen municipality / Gemeente Emmen (Dr)

Municipality in the east of the Drenthe province, covering the area around and including the eponymous town, the second largest of the province. This part of Drenthe is largely catholic. This page shows a few churches in several of the villages in the municipality.
 
Gemeente in het oosten van de provincie Drenthe, die het gebied beslaat van en rond de gelijknamige stad, de op een na grootste van de provincie. Dit deel van Drenthe is grotendeels katholiek. Deze pagina toont een aantal kerken in een aantal dorpen in de gemeente.
 
Emmer-Compascuum

 

Architect H. Kroes designed the St. Willehadus, a three-aisled cruciform church in a more or less Neo-Romanesque style. It was built in 1924-1926.

Location: Kloosterweg 2 

Architect H. Kroes ontwierp de St. Willehadus, een driebeukige kruiskerk in een min of meer neoromaanse stijl. Het werd gebouwd in 1924-1926. 

Locatie: Kloosterweg 2

 

 
Barger-Oosterveld

 

The St. Gerardus Majella was built in 1905-1906 as a one-aisled Neo-Gothic church designed by H. Kroes, but in 1922-1923 it was lengthened and widened by J.TH.J. Cuypers and P. Cuypers jr..

Location: Splitting 142

De St. Gerardus Majella werd gebouwd in 1905-1906 als een eenbeukige neogotische kerk, ontworpen door H. Kroes, maar in 1922-1923 verlengd en verbreed door J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr..

Locatie: Splitting 142

 

 
Barger-Compascuum

 

 The St. Joseph is a three-aisled church in Expressionist style, designed by J.Th.J. Cuypers and P. Cuypers jr. and built in 1923-1925. The tower, designed in Traditionalist style by J. Starmans, was added in 1952.

Location: Verlengde Oosterdiep Westzijde 65 

De St. Joseph is een driebeukige kerk in expressionistische stijl, ontworpen door J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr.. en gebouwd in 1923-1925. De toren in traditionalistische stijl naar ontwerp van J. Starmans werd toegevoegd in 1952. 

Locatie: Verlengde Oosterdiep Westzijde 65 

 
Klazienaveen

 

The protestant church Eben Haezer was originally built for the Gereformeerden. The T-shaped building, designed in an Eclectic style by H. Smit, dates from 1891 and was extended in 1908. In 1931 the tower in Traditionalist style was added, designed by W. van Straten.
Location: Langestraat 76 

De protestantse Eben HaŽzerkerk werd oorspronkelijk gebouwd voor de Gereformeerden. Het T-vormige gebouw, ontworpen in een eclectische stijl door H. Smit, dateert uit 1891 en werd uitgebreid in 1908. In 1931 werd de toren in traditionalistische stijl toegevoegd, ontworpen door W. van Straten. 

Locatie: Langestraat 76

 

 
Zwartemeer

 

 

The former Gereformeerde kerk was designed by B.T. Kleinenberg and built in 1921. It was closed in 2006.

Location: Verlengde Echtenskanaal Noord Zijde 33 

De voormalige Gereformeerde kerk is ontworpen door B.T. Kleinenberg en gebouwd in 1921. Het werd gesloten in 2006. 

Locatie: Verlengde Echtenskanaal Noord Zijde 33

 

 
Nieuw-Amsterdam

W. van Straten also designed the Gereformeerde kerk, a building in Expressionist style built in 1925. With its parabola shapes it is closely related to the Amsterdam School. 

Location: Vaart Noord Zijde 139 

W. van Straten ontwierp ook de Gereformeerde kerk, een gebouw in expressionistische stijl gebouwd in 1925. Met zijn parabool vormen het is nauw verwant aan de Amsterdamse School. 

Locatie: Vaart Noord Zijde 139

 

 
Back to the Province of Drenthe