Click here to go to the main page
Zoeterwoude municipality / Gemeente  Zoeterwoude (ZH)

Small municipality located south of Leiden, consisting of several villages and hamlets, of which Zoeterwoude-Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk and Zuidbuurt have churches.

Kleine gemeente ten zuiden van Leiden, bestaande uit een aantal dorpen en gehuchten, waarvan Zoeterwoude-Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk en Zuidbuurt ieder een kerk hebben.
 
Zoeterwoude-Dorp

The reformed church is a three-aisled cruciform pseudo-basilica, built in Gothic style in the second half of the 15th century and part of the 16th century. After a fire had damaged the church in 1574 it was repaired until its current state was reached in ca. 1650,

Location: Dorpsstraat 17

De hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek, gebouwd in gotische stijl in de tweede helft van de 15de en het begin van de 16de eeuw en verbouwd in de 17de eeuw. Nadat een brand de kerk zwaar had beschadigd volgde een herstel in fases, tot rond 1650 de huidige toestand werd bereikt.

Locatie: Dorpsstraat 17

 

 
Zoeterwoude-Rijndijk

The catholic church O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen or Meerburgkerk is a building in Neo-Romanesque style, designed by J.H. Tonnaer and built in 1895-1896.

Location: Hoge Rijndijk 18

De katholieke kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen of Meerburgkerk is een gebouw in neoromaanse stijl, ontworpen door J.H. Tonnaer in 1895-1896.

Locatie: Hoge Rijndijk 18

 

 
Zuidbuurt

The also catholic St. Jan's Onthoofding was built in 1903-1904 as a big Neo-Gothic cruciform basilica and was designed by J.Th.J. Cuypers and J. Stuyt. After a fire destroyed much of the church in 1965,  architect P. Sips turned the remains into a smaller church.

Location: Zuidbuurtseweg 14

De eveneens katholieke St. Jan's Onthoofding werd in 1903-1904 gebouwd als een grote neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers and J. Stuyt. Nadat een brand in 1965 de kerk deels verwoestte, verbouwde architect P. Sips de restanten tot een kleinere kerk.

Locatie: Zuidbuurtseweg 14 

 

Back to the Province of Zuid-Holland