Click here to go to the main page
Tubbergen municipality / Gemeente Tubbergen (Ov)

Municipality in the region of Twente, consisting of the town of Tubbergen and the villages of Albergen, Fleringen, Geesteren, Haarle, Harbrinkhoek, Hezingen, Langeveen, Mander, Manderveen, Mariaparochie (part), Reutum and Vasse. Although the greater part of Mariaparochie belongs to Tubbergen, its church belongs to Almelo

Gemeente in de regio Twente, bestaande uit de stad Tubbergen en de dorpen Albergen, Fleringen, Geesteren, Haarle, Harbrinkhoek, Hezingen, Langeveen, Mander, Manderveen, Mariaparochie (gedeeltelijk), Reutum en Vasse. Hoewel het grootste deel van Mariaparochie behoort tot Tubbergen, behoort de kerk tot Almelo.

 
Tubbergen

The St. Pancratius in Tubbergen was built in 1896-1897 as a replacement for a medieval church, of which only the 16th-century tower was saved. The new neo-Gothic church was designed by A. Tepe.

Location: Grotestraat 70

De St. Pancratius in Tubbergen werd gebouwd in 1896-1897 als vervanging van een middeleeuwse kerk, waarvan alleen de 16de-eeuwse toren resteert. De nieuwe neogotische kerk werd ontworpen door A. Tepe. 

Locatie: Grotestraat 70

 

 

 
The tiny protestant minority built this reformed church in 1810, after the St. Pancratius had been returned to the catholics. It's a small building in simple neo-Classical style and was designed by an unknown architect.

Location: Ds Hattinkstraat 2 

De kleine protestantse minderheid bouwde deze hervormde kerk in 1810, nadat de St. Pancratius was teruggegeven aan de katholieken. Het is een klein gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl en is ontworpen door een onbekende architect. 

Locatie: Ds Hattinkstraat 2

 

 
Geesteren

  

The St. Pancratius in Geesteren was built in 1925-1926 after a design by J. Stuyt. It combines elements of neo-Gothic and Traditionalism.

Location: Vriezeveenseweg 2 

De St. Pancratius in Geesteren werd gebouwd in 1925-1926 naar een ontwerp van J. Stuyt. De kerk combineert elementen van neogotiek en traditionalisme. 

Locatie: Vriezeveenseweg 2

 

 
Vasse

 
The H.H. Joseph en Pancratius of Vasse is a neo-Gothic church designed by J.G.J. Roosmalen and built in 1861-1865. The  tower was added in 1870-1871 by architect H.J. Wennekers.

Location: Denekamperweg 205 

De H.H. Joseph en Pancratius van Vasse is een neogotische kerk, ontworpen door J.G.J. Roosmalen en gebouwd in 1861-1865. De toren, ontworpen door architect H.J. Wennekers, werd toegevoegd in 1870-1871. 

Locatie: Denekamperweg 205

 

 
Fleringen


The Onbevlekt Hart van Maria is a pseudo-basilica in Traditionalist style. It was built in 1960 and was the last church of architect H.C.M. van Beers. In 2023 it was closed, it will become a community center.

Location: Oldenzaalseweg 98

Het Onbevlekt Hart van Maria is een pseudo-basiliek in Traditionalistische stijl. Het werd gebouwd in 1960 en was de laatste kerk van architect H.C.M. van Beers. In 2023 werd de kerek gesloten en zal een gemeenschapscentrum worden.

Locatie: Oldenzaalseweg 98
 
Reutum
 

The H.H. Simon en Judas is a pseudo-basilica in Traditionalist style, designed by Joh. H. Sluijmer and built in 1952-1953. The church is destined to be closed before 2025.

Location: Kerkstraat 94

De H.H. Simon en Judas is een pseudo-basiliek in Traditionalistische stijl, ontworpen door Joh. H. Sluijmer en gebouwd in 1952-1953. Het is de bedoeling dat de kerk vr 2025 wordt gesloten.

Locatie: Kerkstraat 94
 
Back to the Province of Overijssel