Click here to go to the main page

Rijssen (Ov)

Town in  the Twente region of Overijssel, with city rights since 1243. The town is mostly protestant, with an especially large segment for the Gereformeerden. 

Stad in de regio Twente, met stadsrechten sinds 1243. De stad is vooral protestants, met een bijzonder groot aandeel voor de Gereformeerden.

 

 
The reformed Grote- of Schildkerk is Rijssen's oldest church and dates back to a Romanesque church from the 12th century. Its current shape largely dates from the 15th and 16th centuries. The Neo-Classical front was added in 1828-1829 to replace  the Romanesque tower which had collapsed in 1826. In 1924-1925 architect Tj. Kuipers added the southern aisle.

Location: Schild 8 

De hervormde Grote-of Schildkerk is de oudste kerk van Rijssen en gaat terug tot een romaanse kerk uit de 12e eeuw. De huidige toestand dateert grotendeels uit de 15e en 16e eeuw. De neoclassicistische gevel werd toegevoegd in 1828-1829 om de romaanse toren, die in 1826 was ingestort, te vervangen. In 1924-1925 breidde architect Tj. In 1924-1925 de kerk uit met de zuidelijke zijbeuk.

Locatie: Schild 8

 

 

 

The St. Dionysius is the only catholic church of Rijssen. It was built in 1924-1925 after a design by J.Th.J. Cuypers and his son P. Cuypers jr..

Location: Rozengaarde 51 

De St. Dionysius is de enige katholieke kerk van Rijssen. Zij werd gebouwd in 1924-1925 naar een ontwerp van J.Th.J. Cuypers en zijn zoon P. Cuypers jr..

Locatie: Rozengaarde 51

 

 

 

 

The reformed Westerkerk was built in 1929-1931 in Expressionist style. It was designed by architects Heuvelink en Plooij.

Location: Haarstraat 95 

De hervormde Westerkerk dateert uit 1929-1931 en is in expressionistische stijl. De kerk werd ontworpen door de architecten Heuvelink en Plooij.

Locatie: Haarstraat 95

 

 

 

The Ontmoetingskerk is used by the gereformeerde kerk and was built in 1930 in Expressionist style. It was probably designed by architect B.W. Plooij.

Location: Boomkamp 4

De Ontmoetingskerk wordt gebruikt door de Gereformeerde kerk en werd in 1930 in expressionistische stijl gebouwd. Het gebouw werd waarschijnlijk ontworpen door architect B.W. Plooij .

Locatie: Boomkamp 4 

 

 

 

The Noorderkerk is a big, modern cruciform church, designed by A.F. Fresen and built in 1954-1955, when it was one of the biggest churches in the whole country. It's used by the gereformeerden.

Location: Molendalweg 19 

De Noorderkerk is een grote, moderne kruiskerk, ontworpen door A.F. Fresen en gebouwd in 1954-1955, en was toen een van de grootste kerken van het hele land. De kerk wordt gebruikt door de gereformeerden.

Locatie: Molendalweg 19 

 

 

Back to the Province of Overijssel