Click here to go to the main page
Haaksbergen (Ov)

Haaksbergen is a large town-like village and a municipality in the south-eastern part of the Twente region. The other villages in the municipality are St. Isidorushoeve and Buurse.

Haaksbergen is een groot dorp met een stedelijk karakter en een gemeente in het zuid-oostelijke deel van de regio Twente. De andere dorpen in de gemeente zijn St. Isidorushoeve en Buurse.

 
Haaksbergen

 

Haaksbergen's major church is the catholic St. Pancratius, which in part dates from the 16th century and in part is the result of a major enlargement in 1887-1888 by architect A. Tepe. The church, both old and newer parts, is entirely built of Bentheimer sandstone.

Location: Markt 9

Haaksbergen's belangrijkste kerk is de katholieke St. Pancratius , die deels dateert uit de 16e eeuw en voor een deel het resultaat is van een ingrijpende uitbreiding in 1887-1888 door architect A. Tepe. De kerk, zowel de oude als de nieuwere delen, is geheel gebouwd van Bentheimer zandsteen. 

Locatie: Markt 9

 

 

 

 

The synagogue is a small, simple building and was built in 1828. It's the smallest active synagogue in the country.

Location: Ruisschenborg 1

De synagoge is een klein, eenvoudig gebouw en werd gebouwd in 1828. Het is de kleinste nog als zodanig dienstdoende synagoge in het land. 

Locatie: Ruisschenborg 1

 

 

 

 

The reformed church is an octagonal building in neo-Classical style. It was designed by G. D. Niermans, town architect of Enschede, and built in 1854. It replaced a church built in 1810.

Location: Jhr von Heydenstraat 4

De hervormde kerk is een achthoekig gebouw in neoclassicistische stijl. Het werd ontworpen door G.D. Niermans, stadsarchitect van Enschede, en gebouwd in 1854. Het verving een kerk uit 1810. 

Locatie: Jhr von Heydenstraat 4

 

 

 

 

In 1932 a second parish was founded in the village. In 1933-1934 the church H. Bonifatius en Gezellen was built. It was designed in Traditionalist style by J.H. Sluijmer.

Location: Veldmaterstraat 61

In 1932 werd een tweede parochie gesticht in het dorp. In 1933-1934 werd de kerk H. Bonifatius en Gezellen gebouwd. Het gebouw werd ontworpen in traditionalistische stijl door J.H. Sluijmer. 

Locatie: Veldmaterstraat 61

 

 

 

 
When Haaksbergen grew in eastern direction, a third parish church was built. The O.L.V. van Lourdes was built in 1956-1958 and was designed in a modern Traditionalist style by H.C.M. van Beers.

Location: Sonderenstraat 25

Toebr Haaksbergen in oostelijke richting uitbreidde werd een derde parochiekerk gebouwd. De O.L.V. van Lourdes werd gebouwd in 1956-1958 en werd ontworpen in een moderne traditionalistische stijl  door H.C.M. van Beers. 

Locatie: Sonderenstraat 25

 

 

St. Isidorushoeve

 

The St. Isidorus of St. Isidorushoeve, the village was named after the church, was built in 1927-1928 and is an early work by J.H. Sluijmer, combining a neo-Gothic style with Expressionist elements.

Location: Goorsestraat 126

De St. Isidorus van St. Isidorushoeve, het dorp werd naar de kerk genoemd, werd gebouwd in 1927-1928 en is een vroeg werk van J.H. Sluijmer. De bouwstijl is een combinatie van neogotiek met expressionistische elementen. 

Locatie: Goorsestraat 126

 
 
Buurse

 
The reformed church is a building in Eclectic style, designed by J.G.J. van Roosmalen and built in 1857.

Location: Alsteedseweg 55

De hervormde kerk is een gebouw in eclectische stijl, ontworpen door J.G.J. van Roosmalen en gebouwd in 1857. 

Locatie: Alsteedseweg 55

 

 

 

 

The catholic O.L. Vrouwe Presentatie was built in 1938-1939 and was designed in Traditionalist style by J.H. Sluijmer.

Location: Broekheurnerweg 6-8

De katholieke O.L. Vrouwe Presentatie werd gebouwd in 1938-1939 en werd ontworpen in traditionalistische stijl door J.H. Sluijmer. 

Locatie: Broekheurnerweg 6-8

 

Back to the Province of Overijssel