Click here to go to the main page

Rucphen municipality / Gemeente Rucphen (NB)

The Rucphen municipality covers an area east of Roosendaal and is named after the eponymous village which is also the administrative center. The other villages are Sint Willebrord, Sprundel, Zegge and Schijf.

De gemeente Rucphen beslaat een gebied ten oosten van Roosendaal en is vernoemd naar het gelijknamige dorp dat tevens het administratieve centrum is. De andere dorpen zijn Sint Willebrord, Sprundel, Zegge en Schijf.
 

Sint Willebrord

 

The first church of the village was the former St. Willibrordus. It was built in 1841 in neo-Classical style. It was replaced by the current church in 1926 and, with a new facade, became a community center. The village was named after the new parish in 1841; before that it was called Het Heike.

Location: Dorpsstraat 119

De eerste kerk van het dorp was de voormalige St. Willibrordus. Het werd gebouwd in 1841 in neoclassicistische stijl. Het gebouw werd in 1926 vervangen door de huidige kerk en voorzien van een nieuwe gevel werd het een dorpshuis. Het dorp is vernoemd naar de nieuwe parochie in 1841; daarvoor heette het Het Heike.

Locatie: Dorpsstraat 119

 

 

The current St. Willibrordus is a big centralizing church in an unusual neo-Gothic style, built in 1925-1926. The general design was made by the local priest father Bastiaansen and is an emulation of Lourdes, France. It was further elaborated by N.J.H. van Groenendael.

Location: Pastoor Bastiaansensingel 30

De huidige St. Willibrordus is een grote centraalbouw in een ongewone neogotische stijl, gebouwd in 1925-1926. Het ontwerp werd in grote lijnen gemaakt door de plaatselijke priester pastoor Bastiaansen en is een navolging van Lourdes, Frankrijk. Het werd verder uitgewerkt door N.J.H. van Groenendael.

Locatie: Pastoor Bastiaansensingel 30

 
Sprundel

 

The St. Johannes de Doper is a three-aisled cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by W. te Riele and built in 1922. The tower of the 16th-century was incorporated. The church was closed in 2012 and is now a community center.

Location: Hertogstraat 1

De St. Johannes de Doper is een driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door W. te Riele en gebouwd in 1922. De toren van de 16e eeuwse voorganger bleef behouden. De kerk werd in 2012 gesloten en is nu een gemeenschapscentrum.

Locatie: Hertogstraat 1

 
Rucphen

 

The St. Martinus is an aisleless cruciform church in Expressionist style, designed by J.H. Berben and built in 1933. Its tower was damaged in 1944 and rebuilt after the war with a different upper part.

Location: Raadhuisstraat 3

De St. Martinus is een kruisvormige zaalkerk in expressionistische stijl, ontworpen door J.H. Berben en gebouwd in 1933. De toren werd in 1944 beschadigd en is na de oorlog herbouwd met een ander bovengedeelte.

Locatie: Raadhuisstraat 3

 

Zegge

 

The church Maria Boodschap was built in 1911-1912 and is a cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by N.J.H. van Groenendael. The church was badly damaged in 1944 and in 1958 its restoration was completed, with the tower rebuilt differently.

Location: Onze Lieve Vrouwestraat 107

De kerk Maria Boodschap werd gebouwd in 1911-1912 en is een kruisvormige basiliek in neogotische stijl, ontworpen door N.J.H. van Groenendael. De kerk werd zwaar beschadigd in 1944 en in 1958 werd de restauratie voltooid, waarbij de toren in gewijzigde vorm werd herbouwd.

Locatie: Onze Lieve Vrouwestraat 107

 


The chapel O.L. Vrouwe van Zegge is a small aisleless cruciform building in a sober neo-Gothic style. It was built in 1922 and was also designed by N.J.H. van Groenendael. It replaced an older chapel which had been founded on the same location in the 15th century.

Location: Onze Lieve Vrouwestraat 108  

De kapel O.L. Vrouwe van Zegge is een kruisvormig zaalkerkje in een sobere neogotische stijl. De kapel werd gebouwd in 1922 en werd eveneens ontworpen door N.J.H. van Groenendael. Het gebouw verving een oudere kapel die in de 15e eeuw op dezelfde locatie was gesticht.

Locatie: Onze Lieve Vrouwestraat 108
 

Schijf

 

The St. Martinus is a basilica in Traditionalist style, designed by A.W. and B.P.J. Oomen. It was built in 1939-1940 to replace a smaller neo-Gothic church.

Location: Sint Antoniusstraat 44

De St. Martinus is een basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door A.W. en B.P.J. Oomen. De kerk werd gebouwd in 1939-1940 ter vervanging van een kleinere neogotische kerk.

Locatie: Sint Antoniusstraat 44

 
Back to the Province of Noord-Brabant