Click here to go to the main page

Eemsmond municipality / Gemeente Eemsmond (Gr)

Municipality in the north-east of the Groningen province. Administrative center is the village Uithuizen, other villages in the municipality are Uithuizermeeden, Oldenzijl and Kantens. Missing on this page are the villages Eemshaven, Eppenhuizen, Oosteinde, Oosternieland, Oudeschip, Roodeschool, Rottum, Rottumeroog, Rottumerplaat, Spijk, Startenhuizen, Stitswerd, Uithuizen, Usquert, Warffum, Zandeweer and Zijldijk.

Gemeente in het noord-oosten van de provincie Groningen. Hoofdplaats is het dorp Uithuizen, andere dorpen in de gemeente zijn onder andere  Uithuizermeeden, Oldenzijl en Kantens. Op deze pagina ontbreken de dorpen Eemshaven, Eppenhuizen, Oosteinde, Oosternieland, Oudeschip, Roodeschool, Rottum, Rottumeroog, Rottumerplaat, Spijk, Startenhuizen, Stitswerd, Uithuizen, Usquert, Warffum, Zandeweer en Zijldijk.

 

Uithuizen

 

The reformed church largely dates from the 13th century, although part of the tower is from the 12th century. In the late-18th century the church was extended with a side-aisle

Location: Hoofdstraat Oost 2

De hervormde kerk dateert grotendeels uit de 13e eeuw, hoewel een deel van de toren al uit de 12de eeuw stamt. Eind 18e eeuw werd de kerk uitgebreid met een zijbeuk.

Locatie: Hoofdstraat Oost 2

 

 

 

  
The catholic St. Jacobus de Meerdere was the first neo-Gothic church in this province. It was built in 1858-1861 and was designed by J.F. Scheepers.

Location: Hoofdstraat West 85

De katholieke St. Jacobus de Meerdere was de eerste neogotische kerk in deze provincie. Zij werd gebouwd in 1858-1861 en is ontworpen door J.F. Scheepers. 

Locatie: Hoofdstraat 85 West

 

 

 


The Gereformeerde kerk was designed by P.E. Marema and was built in 1866 in a more or less Neo-Gothic style.

Location: Hoofdstraat Oost 18

De Gereformeerde kerk werd ontworpen door P.E. Marema en werd gebouwd in 1866 in een min of meer neogotische stijl. 

Locatie: Hoofdstraat Oost 18

 

The Mennonite church was built in 1868 and is in neo-Classical style. It was designed by an unknown architect.

Location: Mennonietenkerkstraat 12

De Doopsgezinde kerk werd gebouwd in 1868 en is in neoclassicistische stijl. Het gebouw werd ontworpen door een onbekende architect. 

Locatie: Mennonietenkerkstraat 12

 
 
Uithuizermeeden

 

 Despite its (Neo-)Classical appearance, the reformed church has parts from both the 13th (the nave) and the 16th century (the choir). The tower was built in the 18th century and was designed by Allert Meijer, who also designed the tower of the Der-Aakerk in Groningen.

Location: Torenstraat 26

Ondanks de (neo-)classicistische uitstraling, bestaat de hervormde kerk voor een groot deel uit bouwdelen uit zowel de 13e (het schip) en de 16e eeuw (het koor). De toren werd gebouwd in de 18de eeuw en werd ontworpen door Allert Meijer, die ook de toren van de Der-Aakerk in Groningen ontwierp.

Locatie: Torenstraat 26

 
Oldenzijl

The reformed Nicolaaskerk is a one-aisled church with a part Romanogothic nave and a nicely ornamented apse in Rhineland Romanesque style. The original free-standing tower was demolished in 1829.

Location: Oldenzijlsterweg 4

De hervormde Nicolaaskerk is een eenbeukige kerk met een deel romanogotisch schip en een mooi versierde apsis in Rijnland-romaanse stijl. De originele vrijstaande toren werd gesloopt in 1829. 

Locatie: Oldenzijlsterweg 4

 
Kantens


The 13th-century Romanesque reformed church is of special interest for its octagonal tower, which has been supported by a big buttress since the 16th century.
Location: Oldenzijlsterweg 4

De 13e-eeuwse romaanse hervormde kerk is vooral interessant vanwege de achthoekige toren die sinds de 16e eeuw wordt ondersteund door een grote steunbeer.

Locatie: Oldenzijlsterweg 4

 

Back to the Province of Groningen