Click here to go to the main page

Oldebroek municipality / Gemeente Oldebroek (G)

Municipality in the north of the Veluwe region. It comprises Oldebroek and the villages Bovenveen, Eekt, Hattemerbroek, Kerkdorp, 't Loo, Mullegen, Noordeinde, Oosterwolde, Posthoorn, Voskuil, Wezep and Trutjeshoek. 

Gemeente in het noorden van de Veluwe. Het bestaat uit Oldebroek en de dorpen Bovenveen, Eekt, Hattemerbroek, Kerkdorp, 't Loo, Mullegen, Noordeinde, Oosterwolde, Posthoorn, Voskuil, Wezep en Trutjeshoek.

 
Oldebroek

 

The Reformed church of Oldebroek has a medieval tower and choir. The nave was rebuilt and extended  in neo-Classical style in 1866.

Location: Zuiderzeestraatweg 106

De Hervormde kerk van heeft een middeleeuwse toren en koor. Het schip werd in 1866 in neoclassicistische stijl verbouwd en vergroot.

Locatie: Zuiderzeestraatweg 106

 

 

 

 

Luctor et Emergo is the name of a small Evangelical church. It was built in 1893. A larger church was built next to it in 2004-2005.

Location: Mheneweg N3

Luctor et Emergo is de naam van een kleine evangelische kerk. Het werd gebouwd in 1893. In 2004-2005 werd er een grotere kerk naast gebouwd.

Locatie: Mheneweg N3

 

 

 

The Free Evangelical church was built in 1931 and is in a plain Expressionistic style.

Location: Zuiderzeestraatweg 226

De Vrije Evangelische kerk werd gebouwd in 1931 en is in een eenvoudige expressionistische stijl.

Locatie: Zuiderzeestraatweg 226

 

 

Oosterwolde

 

The Reformed church of Oosterwolde was built in 1845 and replaced a medieval church elsewhere in the village. The church is in neo-Classical style and was enlarged several times.

Location: Groote Woldweg 26

De Hervormde kerk van Oosterwolde werd gebouwd in 1845 en verving een middeleeuwse kerk elders in het dorp. De kerk is in neoclassicistische stijl en werd verschillende keren uitgebreid.

Locatie: Groote Woldweg 26

 

 

Wezep

 

The reformed Dorpskerk was built in 1862 in an Eclectic style. The church was enlarged twice, in 1911 and in 1938.

Location: Stationsweg 2  

De hervormde Dorpskerk werd gebouwd in 1862 in een eclectische stijl. De kerk werd tweemaal vergroot, in 1911 en in 1938.

Locatie: Stationsweg 2

 

 

 

The Gereformeerde kerk or Morgensterkerk was built in 1939 and is a late example of a church in Expressionistic style. It was designed by M. van Veen.

Location: Zuiderzeestraatweg 503

De Gereformeerde kerk of Morgensterkerk werd gebouwd in 1939 en is een laat voorbeeld van een kerk in expressionistische stijl. Het werd ontworpen door M. van Veen.

Locatie: Zuiderzeestraatweg 503

 

 

Back to the Province of Gelderland