Click here to go to the main page

Doetinchem municipality / Gemeente Doetinchem (G)

Town in the Achterhoek region, first mentioned in the 9th century. Much of the historic centre was destroyed during and after the Second World War. Doetinchem is the centre of a municipality, part of which are several villages such as Wehl and Nieuw-Wehl.

Stad in de Achterhoek, voor het eerst vermeld in de 9e eeuw. Een groot deel van het historische centrum werd verwoest tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Doetinchem is het centrum van een gemeente die ook een aantal dorpen omvat, waaronder Wehl en Nieuw-Wehl.

 

Doetinchem

 

The reformed Grote- of St. Catharinakerk is a big hall-church in Gothic style. It largely dates from the 15th and 16th centuries but much of had to be rebuilt after World War Two, having been badly damaged by bombs in 1945

Location: Markt 12

De hervormde Grote- of St. Catharinakerk is een grote hallenkerk in gotische stijl. De kerk stamt grotendeels uit de 15e en 16e eeuw, maar moest grotendeels worden herbouwd na de Tweede Wereldoorlog, nadat zij bij een bombardement in 1945 zwaar was beschadigd.

Locatie: Markt 12

 

 

 

 
Another Gothic building is the Evangelical Lutheran and Mennonite church. It was built in the late-15th century as the chapel of a hospital.

Location: Gasthuissteeg 2

Een ander gotisch bouwwerk is de Evangelisch Lutherse en Doopsgezinde kerk. Zij werd eind-15e eeuw gebouwd als de kapel van een gasthuis.

Locatie: Gasthuissteeg 2

 

 

 

 

The O.L. Vrouwe ten Hemelopneming is Doetinchem's main catholic church. It's a big cruciform basilica in Traditionalist style, built in 1933-1934 and designed by H.W. Valk.

Location: Prins Hendrikstraat 36

De O.L. Vrouwe ten Hemelopneming is de belangrijkste katholieke kerk van Doetinchem. Het is een grote kruisbasiliek in traditionalistische stijl, gebouwd in 1933-1934 naar een ontwerp door H.W. Valk.

Locatie: Prins Hendrikstraat 36

 

Wehl

 

The St. Martinus has a tuff tower in Romanesque style from the 12th century and a Gothic nave in the same natural stone built in c. 1500. In 1916 a large part of the church was replaced with a double transept and choir in Neo-Gothic style, designed by H. Kroes and made of brick.

Location: Kerkplein 1

De St. Martinus heeft een tufstenen toren in romaanse stijl uit de 12e eeuw en een gotisch schip in dezelfde natuursteen uit ca. 1500. In 1916 werd een groot deel van de kerk vervangen door een dubbel transept en koor in neogotische stijl, ontworpen door H. Kroes en gemaakt van baksteen.

Locatie: Kerkplein 1

 
 

 

 

The Reformed church is a one-aisled church from 1857-1858 in a simple eclectic style. The tower was added in 1900.

Location: Grotestraat 25

De Hervormde kerk is een zaalkerk uit 1857-1858 in een eenvoudige eclectische stijl. De toren werd in 1900 toegevoegd.

Locatie: Grotestraat 25

 

Nieuw-Wehl

 

The Neo-Romanesque O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand was designed by Th. Geerts and dates from 1924-1925.

Location: Nieuw Wehlseweg 18

De neoromaanse O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand werd ontworpen door Th. Geerts en stamt uit 1924-1925.

Locatie: Nieuw Wehlseweg 18

 

Back to the Province of Gelderland