Click here to go to the main page
Bodegraven-Reeuwijk municipality / gemeente Bodegraven-Reeuwijk (ZH)

The Bodegraven-Reeuwijk municipality is located in the Green Heart region of Zuid-Holland and was formed in 2011. It was named after the former municipalities that merged that year. Biggest place and administrative center is Bodegraven,  apart from that the municipality comprises seven more villages and six hamlets. This page is not complete.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ligt in het Groene Hart van Zuid-Holland en is opgericht in 2011. Ze is vernoemd naar de voormalige gemeenten die dat jaar zijn gefuseerd. Grootste plaats en bestuurscentrum is Bodegraven, daarnaast omvat de gemeente nog zeven dorpen en zes gehuchten. Deze pagina is niet compleet. 

 
Bodegraven

The Reformed church is a pseudo-basilica in Gothic style, built in the 16th century but partly rebuilt in 1674. The 15th-century tower was clad with new bricks in the 19th century.

Location: Oude Markt 1

De hervormde kerk is een pseudo-basiliek in gotische stijl, gebouwd in de 16e eeuw maar gedeeltelijk herbouwd in 1674. De 15e-eeuwse toren werd in de 19e eeuw bekleed met nieuwe bakstenen.

Locatie: Oude Markt 1
 
The catholic St. Willibrordus is a cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by P.J.H. Cuypers and built in 1862-1865, but with the tower only completed in 1867.

 Location: Overtocht 18

De katholieke St. Willibrordus is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door P.J.H. Cuypers en gebouwd in 1862-1865, maar met een toren die pas in 1867 werd voltooid.

Location: Overtocht 18
 
The Lutheran church is an aisleless church in Eclectic style, built in 1871 after its more hidden predecessor had burned down. The church closed in 2008 and is nowadays a cultural center.

Location: Noordstraat 2

De Lutherse kerk is een zaalkerk in eclectische stijl, gebouwd in 1871 nadat haar meer verborgen voorganger was afgebrand. De kerk werd in 2008 gesloten en is tegenwoordig een cultureel centrum.

Locatie: Noordstraat 2
 
The Gereformeerde kerk is a T-shaped aisleless church in neo-Renaissance style, designed by C. Staal and built in 1898. The original graceful spire was later replaced by the current one.

Location: Spoorstraat 11

De Gereformeerde kerk is een T-vormige zaalkerk in neorenaissancestijl, ontworpen door C. Staal en gebouwd in 1898. De oorspronkelijke sierlijke torenspits werd later vervangen door de huidige.

Locatie: Spoorstraat 11
 
Reeuwijk-Dorp

The reformed church is an aisleless church in simple neo-Classical style, designed by architect A. Koorevaar and built in 1871.

Location: Kerkweg 2

De hervormde kerk is een zaalkerk in eenvoudige neoclassicistische stijl, ontworpen door architect A. Koorevaar en gebouwd in 1871.

Locatie: Kerkweg 2
 
The catholic St. Petrus en Paulus is an aisleless cruciform church in neo-Gothic style, designed by E.J. Margry and built in 1889-1890. 

Location: Dorpsweg 24

De katholieke St. Petrus en Paulus is een zijbeukige kruiskerk in neogotische stijl, ontworpen door E.J. Margry en gebouwd in 1889-1890.

Locatie: Dorpsweg 24
 
Back to the Province of Zuid-Holland
 
 
 
 
Alphen aan den Rijn