Click here to go to the main page

Nieuwegein (U)

Nieuwegein was founded in 1971, when the villages of Jutphaas and Vreeswijk were merged to a new municipality. A new centre was built in between the two former villages, close to where in the Middle Ages the town of Gein had been.

Nieuwegein is gesticht in 1971, toen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk werden samengevoegd tot een nieuwe gemeente. Tussen de twee voormalige dorpen, in de buurt waar in de Middeleeuwen de stad Gein had gelegen, werd een nieuw centrum gebouwd.The medieval church of Vreeswijk had been destroyed by Spanish troops in 1585, after which it had been replaced by a new protestant church in 1638. This church was destroyed by the French in the 1670's and was replaced by the current
reformed church in 1682. This church has a ground-plan in the shape of a Greek cross and is in Classical style.

Location: Dorpsstraat 53 

De middeleeuwse kerk van Vreeswijk was in 1585 verwoest door Spaanse troepen, waarna het werd vervangen door een nieuwe protestantse kerk in 1638. Deze kerk werd in de jaren 1670 verwoest door de Fransen en in 1682 vervangen door de huidige hervormde kerk. De kerk heeft een plattegrond in de vorm van een Grieks kruis en is in classicistische stijl. 

Locatie: Dorpsstraat 53

The
reformed church of Jutphaas is a one-aisled building in neo-Classical style. It was built in 1818-1820 as a replacement for a medieval church which had been standing elsewhere in the village until 1819

Location: Nedereindseweg 3 

De hervormde kerk van Jutphaas is een eenbeukig gebouw in neoclassicistische stijl. Zij werd gebouwd in 1818-1820 als vervanging van een middeleeuwse kerk die tot 1819 elders in het dorp stond. 

Locatie: Nedereindseweg 3

 


Although they formed the majority of the population in Jutphaas, the Roman Catholics did not regain possesion of the old church. Instead they continued to use a hidden church, until a new church was built in 1874-1875. This Neo-Gothic St. Nicolaas is an important early work by architect A. Tepe.

Location: Utrechtsestraatweg 10 

Hoewel zij de meerderheid van de bevolking in Jutphaas gevormd, kregen de rooms-katholieken de oude kerk niet terug. In plaats daarvan bleven ze een schuilkerk gebruiken, totdat er in 1874-1875 een nieuwe kerk werd gebouwd. Deze neogotische St. Nicolaas is een belangrijk vroeg werk van architect A. Tepe. 

Locatie: Utrechtsestraatweg 10
 


Tepe was probably also the architect of the Francois Heytink-Baesjoustichting, a Roman Catholic complex consisting of a convent with seperate schools for boys and girls on both of its sides.

Location: Utrechtsestraatweg 3 

Tepe was waarschijnlijk ook de architect van de Francois Heytink-Baesjoustichting, een rooms-katholiek complex bestaande uit een klooster met aan weerszijden aparte scholen voor jongens en meisjes. 

Locatie: Utrechtsestraatweg 3

 


Like Jutphaas, Vreeswijk had remained largely catholic. However, a catholic church wasn't built until 1806. In 1908-1910 that church was replaced by the current St. Barbara. This neo-Gothic church was designed by architect H. Kroes.

Location: Koninginnelaan 3  

Net als Jutphaas was Vreeswijk grotendeels katholiek. Er werd echter pas in 1806 een katholieke kerk gebouwd. Die kerk werd in 1908-1910 vervangen door de huidige St. Barbara. Deze neogotische kerk werd ontworpen door architect H. Kroes. 

Locatie: Koninginnelaan 3


Back to the Province of Utrecht