Click here to go to the main page

Eemnes (U)

Eemnes is a municipality and a town in the north of Utrecht province. It consists of two parts, Eemnes-Binnen and Eemnes-Buiten, which were seperate entities until 1811. 

Eemnes is een gemeente en een stad in het noorden van de provincie Utrecht. Het bestaat uit twee delen, Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten, die tot 1811 aparte plaatsen waren.

 

  

The oldest building in Eemnes is the reformed church of Eemnes-Binnen, or Pieterskerk. It's a one-aisled Gothic church, built after 1439. 

Location: Wakkerendijk 49 

Het oudste gebouw in Eemnes is de hervormde kerk van Eemnes-Binnen, of Pieterskerk. Het is een eenbeukige gotische kerk, gebouwd na 1439. 

Locatie: Wakkerendijk 49

 

 

  

The reformed church or Nicolaaskerk of Eemnes-Buiten is also a one-aisled church in Gothic style, but much larger than the Pieterskerk. It was built in 1521-1525. The tower is in typical Utrecht Gothic style.

Location: Kerkstraat 16 

De hervormde kerk of Nicolaaskerk van Eemnes-Buiten is ook een eenbeukige kerk in gotische stijl, maar veel groter dan de Pieterskerk. Zij werd gebouwd in 1521-1525. De toren is in de typische Utrechtse gotische stijl. 

Locatie: Kerkstraat 16

 

 

The St. Nicolaas is the catholic church of Eemnes. It was designed in neo-Classical style by architect N.J. Kamperdijk and was built in 1844-1845. 

Location: Wakkerendijk 60 

De St. Nicolaas is de katholieke kerk van Eemnes. Zij werd ontworpen in neoclassicistische stijl door architect N.J. Kamperdijk en werd gebouwd in 1844-1845. 

Locatie: Wakkerendijk 60

 

Back to the Province of Utrecht