Click here to go to the main page

Wijdemeren municipality / Gemeente Wijdemeren (NH)

Municipality founded in 2002 by merging the municipalities Loosdrecht (formerly in Utrecht), 's-Graveland and Nederhorst den Berg. This page is not complete.

Gemeente, gevormd in 2002 door de fusie van de gemeenten Loosdrecht (voorheen in Utrecht), 's-Graveland en Nederhorst den Berg. Dezepagina is niet compleet.

 
Nederhorst den Berg

 

The reformed church is a two-aisled church with a tower and a nave in Romanesque style and an early-Gothic choir. The oldest parts were built in the 12th century while the choir dates from the 14th century. A side-aisle was added in ca. 1550.

Location: Kerkstraat 32

De hervormde kerk is een tweebeukige kerk met een toren en een schip in romaanse stijl en een vroeg-gotische koor. De oudste delen werden gebouwd in de 12e eeuw, terwijl het koor  uit de 14e eeuw stamt. Een zijbeuk werd toegevoegd in ca. 1550.

Locatie: Kerkstraat 32

 

 

 

 

The catholic O.L. Vrouwe Hemelvaart is a cruciform basilica in Neo-Gothic style. It was designed by Y. Bijvoets and was built in 1888-1889. It replaced a barn church from 1811.

Location: Dammerweg 8

De katholieke O.L. Vrouwe Hemelvaart is een kruisbasiliek in neogotische stijl. Het gebouw werd ontworpen door Y. Bijvoets en werd gebouwd in 1888-1889 ter vervanging van een schuurkerk uit 1811.

Locatie: Dammerweg 8

 

 
Ankeveen

 

The former Gereformeerde kerk is a tiny aisleless and plastered building in simple Neo-Classical style. It was built in 1894 and was used until 1966.

Location: Hollands End 24

De voormalige Gereformeerde kerk is een klein eenbeukig en gepleisterd gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl. Het werd gebouwd in 1894 en werd gebruikt tot 1966.

Locatie: Hollands End 24

 

 

 

The reformed church is an aisleless building in an unspecific style with Rationalist details. It was designed by J. van Dillewijn and was built in 1911-1912.

Location: Stichts End 57 

De hervormde kerk is een eenbeukig gebouw in een niet-specifieke stijl met rationalistische details. Het werd ontworpen door J. van Dillewijn en werd gebouwd in 1911-1912.

Location: Stichts End 57 

 

 

 

The catholic St. Martinus is a cruciform basilica in Traditionalist style, designed by Th. van Elsberg and built in 1927-1928. It replaced a barn church from 1758.

Location: Stichts End 21-23

De katholieke St. Martinus is een kruisbasiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door Th. Van Elsberg en gebouwd in 1927-1928. Het verving een schuurkerk uit 1758.

Locatie: Stichts End 21-23

 

 
Kortenhoef

 

The catholic St. Antonius van Padua is a three-aisled hall-church in Neo-Gothic style. It was designed by A. Tepe and built in 1879-1880, replacing a barn church from 1810.

Location: Kerklaan 26

De katholieke St. Antonius van Padua is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl. Het gebouw werd ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1879-1880, ter vervanging van een schuurkerk uit 1810.

Locatie: Kerklaan 26

 

 

Back to the Province of Noord-Holland