Click here to go to the main page
Weesp (NH)

Weesp is a town in the south-east of Noord-Holland, located in between Amsterdam and the Het Gooi region and near the border with Utrecht. Originally a village in Utrecht, Weesp has been a part of Holland since 1317.

Weesp is een stad in het zuid-oosten van Noord-Holland, gelegen tussen Amsterdam en Het Gooi en vlakbij de grens met Utrecht. Oorspronkelijk was het een dorp in Utrecht, maar sinds 1317 hoort Weesp bij Holland.

 

 

 

The reformed Grote of Laurenskerk is a big Gothic basilica from the 15th and 16th centuries, but with a relatively short Romanesque tower from the 13th century.

Location: Nieuwstraat 31

De hervormde Grote of Laurenskerk is een grote gotische basiliek uit de 15e en 16e eeuw, maar met een in verhouding korte romaanse toren uit de 13e eeuw.

Locatie: Nieuwstraat 31

 

 

 

The Evangelical-Lutheran church was built in 1818-1819 and is an aisleless building in Neo-Classical style. It's nowadays a dentist's practise.

Location: Nieuwstad 36

De Evangelisch-Lutherse kerk stamt uit 1818-1819 en is een zaalkerk in neoclassicistische stijl. Het gebouw dient tegenwoordig als tandartsenpraktijk.

Locatie: Nieuwstad 36

 

 

 

The synagogue is a two-aisled building in Neo-Classical style and was built in 1840. It's currently a jewish cultural centre.

Location: Nieuwstraat 5

De synagoge is een tweebeukig gebouw in neoclassicistische stijl en dateert uit 1840. Het dient tegenwoordig als joods cultureel centrum.

Locatie: Nieuwstraat 5

 

 

 

The catholic St. Laurentius is a big Neo-Gothic cruciform basilica, designed by Th. Asseler and built in 1876-1877. The tower was originally only as high as the church itself, and was heightened in 1900 by plans by A.M. Bruning.

Location: Herengracht 16

De katholieke St. Laurentius is een grote neogotische kruisbasiliek, ontworpen door Th. Asseler en gebouwd in 1876-1877. De toren werd aanvankelijk slechts tot schiphoogte gebouwd en werd in 1900 volgens een ontwerp van A.M. Bruning verhoogd.

Locatie: Herengracht 16

 

 

 

The Van Houtenkerk or 'chocolate church' was built in 1905-1906 by commission of relatives of a major chocolate factory owner for the liberal Nederlandse Protestanten Bond. It was designed by B.J. OuŽndag and is in Neo-Romanesque style with Jugendstil elements.

Location: Oudegracht 69

De Van Houtenkerk of 'chocoladekerkje' werd gebouwd in 1905-1906 in opdracht van familieleden van de eigenaar van een grote chocoladefabriek ten behoeve van de liberale Nederlandse Protestanten Bond. De kerk werd ontworpen door BJ OuŽndag en is in neoromaanse stijl met Jugendstil-elementen.

Locatie: Oudegracht 69

 

 

 

The Nieuw Apostolische Kerk is a building in simple Expressionist style, designed by H. Bunders and built in 1930. It's now an office.

Location: Papelaan 6

De Nieuw Apostolische Kerk is een gebouw in eenvoudige expressionistische stijl, ontworpen door H. Bunders en gebouwd in 1930. Het is nu een kantoor.

Locatie: Papelaan 6

 

 

 

The church of the Apostolic Society was designed by J.D. van Arkel and was built in 1957-1958. The church was closed in 2011.

Location: Meester P.J. Troelstralaan 19

De kerk van het Apostolisch Genootschap is ontworpen door J.D. van Arkel en werd gebouwd in 1957-1958. De kerk werd gesloten in 2011.

Locatie: Meester P.J. Troelstralaan 19

 

 

Back to the Province of Noord-Holland