Click here to go to the main page
Huizen (NH)

Huizen is a former fishing village and is currently the fastest growing municipality in the Het Gooi region. Traditionally, population is mostly protestant.

Huizen is een voormalig vissersdorp en is tegenwoordig de snelst groeiende gemeente in Het Gooi. Van oudsher is de bevolking voornamelijk protestants.

 

The reformed Oude Kerk ('old church') is an originally Gothic church from the 15th century  but has been radically enlarged several times.

Location: Kerkstraat 1

De hervormde Oude Kerk is een van oorsprong gotische kerk uit de 15e eeuw, maar is sindsdien enkele malen radicaal vergroot.

Locatie: Kerkstraat 1

 

 

 

The Nieuwe Kerk was built in 1923-1924 as the second reformed church of the village. It was designed by G. van Hoogevest and is in Expressionist style.

Location: Brede Englaan 28

De Nieuwe Kerk werd in 1923-1924 gebouwd als de tweede hervormde kerk van het dorp. Zij werd ontworpen dor G. van Hoogevest en is in expressionistische stijl.

 Locatie: Brede Englaan 28

 

 
The catholic parish was founded in 1949, also the year this St. Vitus was built. It's a modest building in Traditionalist style, designed by S.G. Barenbrug.

Location: Hooghuizenweg 36

De katholieke parochie werd in 1949 opgericht, tevens het bouwjaar van de St. Vitus. Het is een eenvoudig gebouw in traditionalistische stijl, ontworpen door S.G. Barenbrug.

Locatie: Hooghuizenweg 36

 

 

 

De Engel, the church of the liberal Nederlandse Protestanten Bond, is a small aisleless building in Traditionalist style, designed by Q. Oosschot and built in 1950-1951.

Location: Cesar Francklaan 13

De Engel, de kerk van de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond, is een kleine zaalkerk in traditionalistische stijl, ontworpen door Q. Oosschot en gebouwd in 1950-1951.

Locatie: Cesar Francklaan 13

 

 

 

The Kruiskerk was built in 1958 for the Gereformeerden. It was designed in a modern style by A. Meijer and  J.H. van der Zee.

Location: Jacob van Wassenaerstraat 1

De Kruiskerk werd in 1958 gebouwd als een gereformeerde kerk. Het gebouw in een moderne stijl werd ontworpen door A. Meijer en  J.H. van der Zee.

Locatie: Jacob van Wassenaerstraat 1

 

 

Back to the Province of Noord-Holland