Click here to go to the main page
Noordenveld municipality / Gemeente Noordenveld (Dr)
Municipality in the north-west of the Drenthe province. The largest of its 26 villages are Roden, Peize and Norg.

Gemeente in het noord-westen van de provincie Drenthe. De grootste van haar 26 dorpen zijn Roden, Peize en Norg.
 
Roden

 

The reformed church is a three-aisled pseudo-basilica, built as a single-aisled church in the 13th-century and extended in the 15th century with Gothic choir and side-aisles. The tower was built in either the 15th or the 16th century.

Location: Brink 8

De hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek die in de 13e eeuw als een eenbeukige kerk werd gebouwd. In de 15e eeuw werd zij uitgebreid met een gotisch koor en zijbeuken in die stijl. De toren stamt uit de 15e of 16e eeuw.

Locatie: Brink 8
 

 
Peize

 

The reformed church was built in Romanesque style in the 13th century, but the original tower was replaced in the 17th century while the choir was demolished when the nave was lengthened in 1824.

Location: Kerkstraat 2

De hervormde kerk werd gebouwd in romaanse stijl in de 13e eeuw, maar de oorspronkelijke toren werd in de 17e eeuw vervangen terwijl het koor in 1824 werd gesloopt toen het schip werd verlengd.

Locatie: Kerkstraat 2

 

 
Norg

 
One of the best preserved Romanesque churches in the province is the reformed church of Norg. It was built in the 13th century and has changed little since. The tower with the saddle-roof is not as common for Drenthe as it is for Friesland and Groningen.

Location: Brink 2

Een van de best bewaarde romaanse kerken in de provincie Drenthe is de hervormde kerk van Norg. Zij werd gebouwd in de 13e eeuw en is sindsdien nauwelijks gewijzigd. De zadeldaktoren is voor Drenthe minder gebruikelijk dan voor Friesland en Drenthe.

Locatie: Brink 2 

 
Back to the Province of Drenthe