Click here to go to the main page 

Hoogeveen (Dr)

Town and municipality in the south of the province of Drenthe. Its origins are a peatery fouded in 1636.

Stad en gemeente in het zuiden van de provincie Drenthe. Hoogeveen werd in 1636 gesticht als een veenkolonie.

 
The reformed church or Grote Kerk was built with a cruciform floorplan in 1652-1664 but was rebuilt into a hall-church in three stages in 1766, 1801 and 1804 respectively. The Classical style of the original building was maintained.

Location: Grote Kerkstraat 40

De hervormde Grote Kerk werd in 1652-1664 gebouwd met een kruisvormige plattegrond maar werd in drie fases, respectievelijk in 1766, 1801 en 1804, verbouwd tot hallenkerk. De classicistische stijl van de oorspronkelijke kerk bleef behouden.

Locatie: Grote Kerkstraat 40

 

 

The Remonstrant church is a building in neo-Renaissance style, built in 1893-1894 after a design by municipal architect J. Carmiggelt.

Location: Grote Kerkstraat 39

De Remonstrantse kerk is een gebouw in neorenaissance-stijl en dateert uit 1893-1894. Zij werd ontworpen door gemeentearchitect J. Carmiggelt.

Locatie: Grote Kerkstraat 39

 

 

The Gereformeerde Hoofdstraatkerk dates from 1904 and was built in a peculiar neo-Romanesque style. It was designed by architect G. Hoekzema.

Location: Hoofdstraat 95

De Gereformeerde Hoofdstraatkerk stamt uit 1904 en werd gebouwd in een eigenaardige neoromaanse stijl. Zij werd ontworpen door architect G. Hoekzema. 

Location: Hoofdstraat 95

Back to the Province of Drenthe